De Stichting Heel Heemskerk Tekent is een feit!


Op 29 maart j.l. is de stichtingsakte ondertekent door de bestuursleden onder het toeziend oog van notaris Feikema uit Castricum.

         Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Nanneke2.jpg

 

Stichting Heel Heemskerk Tekent is opgericht op 29 maart 2017 en ingeschreven onder nummer 68466439 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam. RSIN: 857457354
 
Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden conform de bepalingen in artikel 3 van de statuten. Het bestuur van de stichting Heel Heemskerk Tekent bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en kent 3 leden: Hans Goedhart (voorzitter), Paulien Dam (secretaris) en Karin Weckseler (penningmeester).

De stichting Heel Heemskerk Tekent heeft een kerngroep aan kunstenaars bereid gevonden mee te helpen aan de organisatie van de verschillende projecten. Dit houdt tevens in dat zij zes maal per jaar vergaderen met het bestuur, fondsen en docenten/kunstenaars werven en contacten onderhouden met en op de diverse media. Voor deze werkzaamheden ontvangen zij geen vergoeding.

Het beleid van de stichting Heel Heemskerk Tekent vindt u terug in ons actuele beleidsplan evenals een uitgebreider overzicht van onze activiteiten en ons beloningsbeleid.

Bekijk hier ons beleidsplan ANBIjaarverslag 2021 en Balans resultaat 2017, 2018, 2019,2020,2021


The Big Draw als inspiratiebron! 

Dit initiatief uit Engeland wil het tekenen op een leuke en spontane manier onder de aandacht brengen bij een groot publiek. Motto is: iedereen kan tekenen! Inclusievorming en integratie zijn begrippen die De Stichting Heel Heemskerk Tekent hoog in het vaandel heeft. Iedereen mag mee doen! Vorig jaar hebben 43 leerlingen van Mytylschool Heliomare en 80 leerlingen van de Bareel samen getekend, en een tastbare herinnering gemaakt tijdens een maatjesproject.

Geschiedenis

Inspiratie uit Engeland- The Campaign for Drawing- Annelies Vessies zag mogelijkheden om met het voorbeeld van de Big Draw uit Engeland het tekenen op een leuke en spontane manier onder de aandacht brengen bij een groot publiek. In de UK bestaat dit tekenevent al 20 jaar en is vooral een
 sociaal en inspirerend evenement voor jong en oud. In 2014 is voor Heemskerk dit jaar begonnen!
 In en om de Jansheeren op zondag 5 oktober waren er verschillende workshops tekenen die werden gegeven door zeven verschillende kunstenaars en tekendocenten.
 Boven verwachting liepen jong en oud binnen en schoven aan de tafels om gezellig met elkaar te
tekenen met verschillende materialen en nieuwe andere technieken. Dat smaakte naar meer!
Kunstenaars: Ruud van Zon, Joke van Bree, Annelies Vessies, Arno de Ruyter en 2 collega’s KC, Evelien Andree Wiltens, Marloes Bloedjes.
Op zondag 4 oktober ging de 2e Big Draw van start in en om kasteel Assumburg, gelijk met de Oogstmarkt die dat jaar voor het eerst werd gehouden gaf het team van Heel Heemskerk Tekent 
tekenworkshops voor het hele gezin op het voorterrein van Assumburg maar ook in de tuin en 
het rozenprieel. Daar was een inloop tekenwand gemaakt en deze editie was de hulp van enthousiaste mensen van Young Art zeer welkom. Het weer zat gelukkig mee! 
Op maandagochtend 5 oktober hadden 130 leerlingen van de Panta Rhei en de Leonardusschool een bijzonder leuke educatieve ochtend in de buitenlucht op het gebied van tekenen en volgde in groepjes de verschillende workshops.
Kunstenaars: Ruud van Zon, Annelies Vessies, Joke van Bree, Evelien Andree Wiltens, Marloes Bloedjes, Monique Luiken
De verbinding zoeken is belangrijk. 
Met steun van stichting Mee&Wering werd gezocht naar mogelijkheden om niet alleen verbinding te zoeken maar ook om de kinderen inclusie te laten ervaren. Annelies zocht contact met de cultuurdocenten van de school Heliomare. Een enthousiaste Judith Reckers en Marlies Levering
werkten graag mee aan onze plannen. 
Naast de tekendag voor het hele gezin bij Assumburg was er nu ook een tekenochtend voor 120 leerlingen van de Bareel en Heliomare. Wat een prachtige ochtend was dat op woensdag 5 oktober! In en om het- inmiddels nieuw gebouwde Koetshuys – bij Assumburg hebben de leerlingen
een een onvergetelijke ochtend meegemaakt. 
Van deze inclusie ochtend zijn prachtige ansichtkaarten gemaakt van de werken die zij hebben
gemaakt.
Er waren 10 kunstenaars bij betrokken die dit mogelijk maakte.
Dankzij een donatie van het VSB fonds kon dit unieke project gerealiseerd worden. 
Heel Heemskerk tekent er een nieuwe dimensie bij!
Kunstenaars: Ruud van Zon, Rien Doorn, Hans Goedhart, Ellen van Putten, Annelies Vessies, Marloes
Bloedjes, Monique Luiken, Joke van Bree, Hetty Spaanderman. Nanneke Bastiaan, Arno de Ruyter,
 Angela Delsasso.
Iedereen enthousiast maar er was veel werk, heel veel werk. Dat hebben Marloes, Monique en Annelies zeker ervaren. Maar leuk was het wel.
 De sprong naar een stichting moest er komen. De stichting Heel Heemskerk Tekent is op 29 maart 2017 opgericht met als een van de doelstellingen om groepen die dat niet zo snel zouden doen met elkaar in contact te brengen waarbij tekenen het middel is. Die verbindingen zijn uitgebreid.
De grote Tekendag bij Assumburg voor iedereen bleef. Het inclusieve tekenproject tussen de kinderen van de Bareel en Heliomare bleef, dit keer in de nieuwe school van Heliomare aan de Velst, waar we superfijn gewerkt hebben met 200 leerlingen.
 Er kwam en mooi project voor ouderen van Westerheem die samen met leerlingen van praktijkschool KennemerCollege prachtige tafeltekeningen hebben gemaakt.
 Later nog eens over gedaan bij Viva Elsanta!
 Ook deze blijven. 
En dit jaar is de Bankjesparade er ook nog bij gekomen.
Heel Heemskerk Tekent barst van de ideeën om iets moois met en voor elkaar te maken in de directe 
omgeving. Heel Heemskerk Tekent, ook buiten de lijntjes!
Er deden dit jaar mee:
Ruud van Zon, Hans Goedhart, Ellen van Putten, Yvonne Zomerdijk, Nikki Kröder, Joke van Bree, Hetty Spaanderman. Angela Delsasso, Nanneke Bastiaan, Annelies Vessies, Arno de Ruyter, Tijmen Snelderwaard.

 

Een van de doelstellingen van de nieuwe stichting is:

Het bijeenbrengen van groepen in de samenleving die minder makkelijk aansluiting vinden met als middel het maken van kunst en de beleving hiervan

De stichting wil haar doel bereiken door het bevorderen van contacten en activiteiten op dit gebied; zo staat het letterlijk te lezen in de statuten.

Het initiatief Heel Heemkerk Tekent is in 2014 begonnen als pilot van enkele lokale kunstenaars en is een niet meer weg te denken evenement in Heemskerk. Bedoeld als een sociaal en inspirerend evenement voor jong en oud met tekenen als uitgangspunt.


Deelnemende kunstenaars:

Ruud van Zon, Annelies Vessies-Aardenburg, Tijmen Snelderwaard, Arno de Ruijter, Yvonne Zomerdijk, Joke van Bree, Rien Doorn, Nanneke Bastiaan, Hans Goedhart, Nikki Kröder, Hetty Spaanderman, Ellen van Putten en Angela Selsasso.

Voor de tekenworkshops zijn bevlogen kunstenaars en vakdocenten die les kunnen geven aan een groep altijd van harte welkom!

Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier of mail naar heelheemskerktekent@gmail.com